Synthetic Communications


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0039-7911
e-ISSN 1532-2432
Skrót Synthetic. Commun.
Impact Factor dla czasopisma 1.06 (od 2012)
0.984 (od 2013)
0.929 (od 2014)
1.065 (od 2015)
1.134 (od 2016)
1.377 (od 2017)
1.439 (od 2018)
1.796 (od 2019)
2.007 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pielichowski, Jan; Czub, Piotr
A modified synthesis of 9-(1,2-dichlorovinyl)carbazole by using crown ethers and cryptands in a non-aqueous system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Synthetic Communications
Data wydania: 1995
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/