Synthetic Communications


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0039-7911
e-ISSN 1532-2432
Skrót Synthetic. Commun.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pielichowski, Jan; Czub, Piotr
A modified synthesis of 9-(1,2-dichlorovinyl)carbazole by using crown ethers and cryptands in a non-aqueous system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Synthetic Communications
Data wydania: 1995
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/