Architecture Civil Engineering Environment : ACEE


Wariant tytułu Architecture Civil Engineering Environment
Wydawca Silesian University of Technology
ISSN 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
11 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 24
12
następne

Grąz, Katarzyna; Kwaśny, Justyna
Microplastics in composts as a barrier to the development of circular economy
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2021
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Chmielewska, Monika
Assessment of the waste management system in Krakow as an element of circular economy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2021
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Dorosz, Aneta; Generowicz, Agnieszka; Kultys, Henryk
New approach for calculation of recycling rates of municipal waste in the circular economy (CE)
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2021
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kliś, Simona; Barbusiński, Krzysztof; Thomas, Maciej; Mochnacka, Anna
Application of potassium ferrate(VI) in the treatment of selected water and wastewater pollutants – short review
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2020
ISSN: 1899-0142
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Generowicz, Agnieszka
Evaluation of the ecological effect of biodegradable waste processing in a comprehensive municipal waste management system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2020
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kliś, Simona; Barbusiński, Krzysztof; Thomas, Maciej; Mochnacka, Anna
Application of potassium ferrate(VI) for oxidation of selected pollutants in aquatic environment – short review
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2019
ISSN: 1899-0142
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Ciuła, Józef; Gaska, Krzysztof; Iljuczonek, Łukasz; Generowicz, Agnieszka; Koval, Viktor
Energy efficiency economics of conversion of biogas from the fermentation of sewage sludge to biomethane as a fuel for automotive vehicles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2019
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gaska, Krzysztof; Generowicz, Agnieszka; Zimoch, Izabela; Ciuła, Józef; Siedlarz, Dariusz
A gis based graph oriented algorithmic model for poly-optimization of waste management system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lasiewicz-Sych, Angelika
Students' assesment of environmental conditions in university buildings – the research report
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lasiewicz-Sych, Angelika
Space for university students: Specific requirements for "self-learning" environment – theoretical approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kobylarczyk, Justyna
Evaluation of the buildings' shadowing in the compact housing development - selected examples
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gaska, Krzysztof; Generowicz, Agnieszka; Zimoch, Izabela; Ciuła, Józef; Iwanicka, Zsuzsanna
A high-performance computing (HPC) based integrated multithreaded model predictive control (MPC) for water supply networks
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2017
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gaska, Krzysztof; Generowicz, Agnieszka
Advanced computational methods in component-oriented modelling of municipal solid waste incineration processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2017
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Mizia, Małgorzata
Between architecture and art. The space of aquaintance
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2016
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Stachura, Ewa; Tufek-Memisevic, Tijana; Sokołowska-Moskwiak, Joanna
Urban and architectural design problems in the contemporary city : the case of Sarajevo
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2015
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Winnicki, Andrzej; Szczecina, Michał
Numerical models and analyses of RC frame corners under opening moment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2015
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Destrebecq, Jean-François; Gwoździewicz, Piotr; Midro, Marcin
Assessment of bridge structure durability – analysis and experimental verification
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2015
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Derkowski, Wit; Słyś, Bartłomiej; Szmit, Maciej
Effect of standards anchorage system in railway sleepers on behaviour of its rail seat zone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2015
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Dobak, Paweł; Gaszyński, Jan
Aspects of permeability and rheology in uniaxial consolidation, considering analysis of soil deformation progress and pore pressure dissipation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-0142
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Krupa-Żuczek, Kinga; Szynkowska, Małgorzata I.; Wzorek, Zbigniew; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Physicochemical properties of meat-bone meal and ashes after its thermal treatment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architecture Civil Engineering Environment : ACEE
Data wydania: 2012
ISSN: 1899-0142

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/