Chemistry Central Journal


Wydawca Springer
ISSN 1752-153X
Skrót Chem. Cent. J.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
70 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Żukowski, Witold; Berkowicz, Gabriela; Baron, Jerzy; Kandefer, Stanisław; Jamanek, Dariusz; Szarlik, Stefan; Wielgosz, Zbigniew; Zielecka, Maria
Selective phenol methylation to 2,6-dimethylphenol in a fluidized bed of iron-chromium mixed oxide catalyst with o-cresol circulation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry Central Journal
Data wydania: 2014
ISSN: 1752-153X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.187
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Olek, Małgorzata; Baron, Jerzy; Żukowski, Witold
Thermal decomposition of selected chlorinated hydrocarbons during gas combustion in fluidized bed
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry Central Journal
Data wydania: 2013
ISSN: 1752-153X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.663
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/