Chemistry Central Journal


Wydawca Springer
ISSN 1752-153X
Skrót Chem. Cent. J.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
70 (od 2019)