Bulletin of Geography. Physical Geography Series


Wydawca De Gruyter
ISSN 2080-7686
e-ISSN 2300-8490
Uwagi Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2012)
9 (od 2013)
13 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
DOI 10.2478/bgeo
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bartczak, Arkadiusz; Brykała, Dariusz; Cebulska, Marta
The use of the temporal oscillation model to assess variability of precipitation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin of Geography. Physical Geography Series
Data wydania: 2009
ISSN: 2080-7686
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/