Prace i Studia Geograficzne


Wariant tytułu Studies in Geography
Wydawca Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
ISSN 0208-4589
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
8 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Korbel, Wojciech
Duży problem z cienką linią – linia zabudowy w planach zagospodarowania przestrzennego największych miast Małopolski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace i Studia Geograficzne
Data wydania: 2022
ISSN: 0208–4589
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Korbel, Wojciech
Instytucja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ocena i oczekiwania zmian według gminnych władz samorządowych w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace i Studia Geograficzne
Data wydania: 2018
ISSN: 0208-4589
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kubala, Marek
Pomiary jasności nocnego nieba w aglomeracji krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace i Studia Geograficzne
Data wydania: 2014
ISSN: 0208-4589
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Ściężor, Tomasz
Określenie charakteru zmian jasności nocnego nieba w Polsce w latach 1994-2009 na podstawie amatorskich obserwacji komet
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace i Studia Geograficzne
Data wydania: 2014
ISSN: 0208-4589
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Twardosz, Robert; Cebulska, Marta; Szczepanek, Robert
Zastosowanie metody 2D RST do opracowania rozkładu przestrzennego rocznych sum opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace i Studia Geograficzne
Data wydania: 2011
ISSN: 0208-4589
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/