Rynek Instalacyjny : RI


Wariant tytułu Rynek Instalacyjny : technika grzewcza, sanitarna i klimatyzacyjna
Wydawca Grupa MEDIUM
ISSN 1230-9540
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
6 (od 2015)
6 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 40
poprzednie
12

Dąbrowski, Wojciech; Jasik, Halina; Dąbrowska, Barbara
Odwadnianie dachów – wymiarowanie rynien okapowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2015
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Müller, Jarosław; Łojek, Agnieszka
Akustyka w klimatyzacji. Cz. 2. Przykładowe obliczenia akustyczne dla czytelni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Balcerzak, Wojciech; Mucha, Zbigniew
Biologiczne usuwanie azotu amonowego z wód podziemnych na filtrach suchych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Bąk, Joanna; Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara; Wassilkowska, Anna
Jakość przewodów z żeliwa sferoidalnego i ich warstw ochronnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Müller, Jarosław; Łojek, Agnieszka
Akustyka w klimatyzacji. Cz. 1. Wybrane zagadnienia akustyki pomieszczeń i instalacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Zastawna-Rumin, Anna
Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do ochrony przed przegrzewaniem budynków energooszczędnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Zastawna-Rumin, Anna
Wykorzystanie technologii BIM w pracy projektanta instalacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Dębowska, Bernadetta; Królikowska, Jadwiga
Metody zmniejszania ładunku zanieczyszczeń w wodach opadowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Wojtas, Kazimierz
Wybrane aspekty zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków według nowych przepisów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Wojtas, Kazimierz
Średniosezonowy wskaźnik efektywności agregatu ziębniczego w kontekście zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Wojtas, Kazimierz
Systemy chłodzenia z cieczą pośredniczącą w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Mucha, Zbigniew; Generowicz, Agnieszka
Analiza wielokryterialna - narzędzie do wyboru systemu usuwania i oczyszczania ścieków z terenów wiejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Dąbrowski, Wojciech
Pompowanie ścieków - uciążliwości eksploatacyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Dąbrowski, Wojciech
Projektowanie pompowni ścieków - wybrane zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Müller, Jarosław; Kosiba, Konrad
Wentylacja basenu : czy warto stosować centrale bez pompy ciepła?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy
Usuwanie azotu ze ścieków w małej oczyszczalni : zastosowanie symulacji komputerowej do wyboru strategii eksploatacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Generowicz, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Ocena technologii spalania odpadów komunalnych : wykorzystanie koncepcji najlepszej dostępnej technologii BANTEEC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-9540
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Muller, Jarosław; Pszczoła, Krzysztof
Klimatyzacja pomieszczeń biurowych z wentylacją indywidualną (PV)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2012
Muller, Jarosław
Ile kosztuje wentylacja w budynku pasywnym?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2012
Balcerzak, Wojciech
Jakość wody w systemie jej dystrybucji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rynek Instalacyjny : RI
Data wydania: 2003

poprzednie
12© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/