Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej = Scientific Journal of Polish Naval Academy


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Zeszyty Naukowe AMW
Wydawca Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Gdynia)
ISSN 0860-889X
e-ISSN 2300-5300
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
7 (od 2015)
5 (od 2019)
DOI 10.5604/0860889X
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Kordzikowski, Piotr
Specyfikacja energetycznego warunku Rychlewskiego dla materiałów anizotropowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej = Scientific Journal of Polish Naval Academy
Data wydania: 2014
ISSN: 0860-889X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Kordzikowski, Piotr
Wytężenie wybranych materiałów anizotropowych z asymetrią zakresu sprężystego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej = Scientific Journal of Polish Naval Academy
Data wydania: 2012
ISSN: 0860-889X
Malec, Marcin; Morawski, Marcin; Szymak, Piotr
Pomiar parametrów ruchu pojazdu podwodnego z napędem falowym z wykorzystaniem inercyjnego czujnika położenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej = Scientific Journal of Polish Naval Academy
Data wydania: 2011
ISSN: 0860-889X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/