Systems : journal of transdisciplinary systems science


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISSN 1427-275X
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Systemowe
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 9

Porzuczek, Jan
Optymalizacja regulatora temperatury złoża fluidalnego w kotłach małej mocy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Systems : journal of transdisciplinary systems science
Data wydania: 2010
ISSN: 1427-275X
Porzuczek, Jan
Korekcja właściwości dynamicznych czujnika temperatury złoża fluidalnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Systems : journal of transdisciplinary systems science
Data wydania: 2008
ISSN: 1427-275X
Flaga, Agnieszka; Schnotale, Jacek
Ocena energetyczna zastosowania pompy ciepła realizującej transkrytyczny obieg lewobieżny w procesie suszenia osadów ściekowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Systems : journal of transdisciplinary systems science
Data wydania: 2006
ISSN: 1427-275X
Burnet-Wyrwa, Wioletta; Nowak, Andrzej; Łopata, Stanisław
Wyznaczanie sprawności kotłów opalanych różnymi paliwami jednocześnie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Systems : journal of transdisciplinary systems science
Data wydania: 2004
ISSN: 1427-275X
Łopata, Stanisław
Wpływ przemysłowych warunków badań rurociągów parowych na wyznaczaną wartość ich odkształcenia trwałego spowodowanego pełzaniem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Systems : journal of transdisciplinary systems science
Data wydania: 2004
ISSN: 1427-275X
Lisowski, Edward; Czyżycki, Wojciech
Sterowanie wydajnością pompy łopatkowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Systems : journal of transdisciplinary systems science
Data wydania: 2003
ISSN: 1427-275X
Lisowski, Edward; Brandys, Paweł
Wpływ obciążeń dynamicznych na dokładność synchronizacji ruchu siłowników przy zastosowaniu zaworowych dzielników przepływu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Systems : journal of transdisciplinary systems science
Data wydania: 2003
ISSN: 1427-275X
Dziechciowski, Zygmunt; Stolarski, Bogdan; Wiciak, Jerzy
Badanie i ocena rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego w kabinie dźwignicowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Systems : journal of transdisciplinary systems science
Data wydania: 2003
ISSN: 1427-275X
Chwastek, Stefan; Michałowski, Stanisław
Aktywny dynamiczny eliminator drgań dla wymuszeń impulsywnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Systems : journal of transdisciplinary systems science
Data wydania: 2003
ISSN: 1427-275X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/