Geomorphologia Slovaca et Bohemica


Wydawca Association of Slovak Geomorphologists on the SAS

The Czech Association of Geomorphologists

Slovak Academy of Sciences. Institute of Geography
ISSN 1337-6799
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Łapuszek, Marta; Lenar-Matyas, Anna; Korpak, Joanna; Mączałowski, Andrzej
The Raba River – the riverbed evolution in the past and new perspectives
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Data wydania: 2013
ISSN: 1337-6799
Lista MNiSW/MEiN: nie
Kędra, Mariola
Assessing changes in dynamics of Carpathian rivers using spectral analysis
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Data wydania: 2013
ISSN: 1337-6799
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/