Archives of Thermodynamics


Wariant tytułu Archiwum Termodynamiki
Wydawca Polish Academy of Sciences. Thermodynamics and Combustion Committee
ISSN 1231-0956
e-ISSN 2083-6023
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2013)
13 (od 2015)
70 (od 2019)
140 (od 2023)
DOI 10.2478/aoter