Chemistry and Physics of Lipids : CPL


Wydawca Elsevier
ISSN 0009-3084
e-ISSN 1873-2941
Skrót Chem. Phys. Lipids
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2014)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Połeć, Karolina; Olechowska, Karolina; Klejdysz, Amanda; Dymek, Michał; Rachwalik, Rafał; Sikora, Elżbieta; Hąc-Wydro, Katarzyna
The influence of ergosterol on the action of the hop oil and its major terpenes on model fungi membranes. Towards understanding the mechanism of action of phytocompounds for food and plant protection
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry and Physics of Lipids : CPL
Data wydania: 2021
ISSN: 0009-3084
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.57
Zolese, G.; Gabbianelli, R.; Bertoli, E.; Woźniak, M.; Falcioni, G.
Effect of N-acylothanolamines on trout erytrocytes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry and Physics of Lipids : CPL
Data wydania: 1995
ISSN: 0009-3084
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/