Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung


Wariant tytułu Journal of Rural Engineering and Development
Wydawca Blackwell (Berlin)

Parey (Berlin, Hamburg)
ISSN 0934-666X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Książyński, K.; Kubrak, J.; Nachlik, E.
Numerical simulation of flow in the rivers and channels network in the middle Biebrza River basin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung
Data wydania: 1995
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/