Free Radical Biology & Medicine


Wydawca Elsevier
ISSN 0891-5849
e-ISSN 1873-4596
Uwagi Instytucja sprawcza: International Society for Free Radical Research
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
140 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Elas, Martyna; Bielanska, Joanna; Pustelny, Katarzyna; Plonka, Przemyslaw M.; Drelicharz, Lukasz; Skorka, Tomasz; Tyrankiewicz, Urszula; Wozniak, Miroslaw; Heinze-Paluchowska, Sylwia; Walski, Michal; Wojnar, Leszek; Fortin, Dominique; Ventura-Clapier, Renee; Chlopicki, Stefan
Detection of mitochondrial dysfunction by EPR technique in mouse model of dilated cardiomyopathy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Free Radical Biology & Medicine
Data wydania: 2008
ISSN: 0891-5849
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Antosiewicz, Jedrzej; Popiniqis, Jerzy; Woźniak, Marian; Damiani, Elisabetta; Carloni, Patricia; Greci, Lucedio
Effects of indolinic and quinolinic aminoxyls on protein and lipid-peroxidation of rat-liver microsomes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Free Radical Biology & Medicine
Data wydania: 1995
ISSN: 1873-4596
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/