Free Radical Biology & Medicine


Wydawca Elsevier
ISSN 0891-5849
e-ISSN 1873-4596
Uwagi Instytucja sprawcza: International Society for Free Radical Research
Impact Factor dla czasopisma 5.271 (od 2012)
5.71 (od 2013)
5.736 (od 2014)
5.784 (od 2015)
5.606 (od 2016)
6.02 (od 2017)
5.657 (od 2018)
6.17 (od 2019)
7.376 (od 2020)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
40 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Elas, M.; Wojnar, L.
Detection of mitochondrial dysfunction by EPR technique in mouse model of dilated cardiomyopathy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Free Radical Biology & Medicine
Data wydania: 2008
ISSN: 0891-5849
Antosiewicz, J.; Popiniqis, J.; Woźniak, M.; Damiani, E.; Carloni, P.; Greci, L.
Effects of Indolinic and Quinolinic Aminoxyls on Protein and Lipid-Peroxidation of Rat-Liver Microsomes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Free Radical Biology & Medicine
Data wydania: 1995
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/