Solid State Ionics


Wydawca Elsevier
ISSN 0167-2738
e-ISSN 1872-7689
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2013)
35 (od 2015)
30 (od 2016)
35 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Molenda, Janina; Baster, Dominika; Stokłosa, Andrzej; Gutowska, Maria U.; Szewczyk, Andrzej; Puźniak, Roman; Dybko, Krzysztof; Szot, Michał; Tobola, Janusz
Correlation between electronic and electrochemical properties of NaxCoO2 − y
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Solid State Ionics
Data wydania: 2014
ISSN: 0167-2738
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Żurek, Zbigniew; Brylewski, Tomasz; Jaroń, Artur; Chmura, Edyta
Area specific resistance of the scale formed on Crofer 22APU ferritic steel in atmospheres containing SO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Solid State Ionics
Data wydania: 2013
ISSN: 0167-2738
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.112
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaron, A.; Żurek, Z.
New porous Fe64/Ni36 and Ni70/Cu30 electrodes for hydrogen evolution – Production and properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Solid State Ionics
Data wydania: 2010
ISSN: 0167-2738
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wieczorek-Ciurowa, Krystyna; Gamrat, Katarzyna; Fela, Katarzyna
Chemical reactions during high-energy ball milling of the Cu2(OH)2CO3-Al0 system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Solid State Ionics
Data wydania: 2003
ISSN: 0167-2738
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Stokłosa, Andrzej; Zajęcki, Janusz
Phase diagram and electrical properties, defect concentration in oxides and sulphides of 3d metals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Solid State Ionics
Data wydania: 1996
ISSN: 1872-7689
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/