Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko


Wariant tytułu Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa. Górnictwo i Środowisko
Wydawca Główny Instytut Górnictwa (GIG) (Katowice)
ISSN 1643-7608
Uwagi Instytucja sprawcza: Główny Instytut Górnictwa
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
0 (od 2015)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5


Publikacje w tym tytule: 9

Borowiec, Władysław; Szafarczyk, Anna
Technologia pomiarów giroskopowych w rozwiązywaniu problemów górnictwa i budownictwa podziemnego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Data wydania: 2011
ISSN: 1643-7608
Pilecka, Elżbieta; Szermer-Zaucha, Renata
Analiza lokalnej tektoniki w powiązaniu z uszkodzeniami budynków wynikającymi z wystąpienia wysokoenergetycznego wstrząsu w dniu 9 lutego 2010 roku w Kopalni Węgla Kamiennego "Piast"
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Data wydania: 2011
ISSN: 1643-7608
Tatara, Tadeusz
Odporność dynamiczna powierzchniowych, własnych obiektów zakładów górniczych a ich klasyfikacja konstrukcyjna
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Data wydania: 2011
ISSN: 1643-7608
Tatara, Tadeusz; Pachla, Filip
Analiza stateczności żelbetowej wieży skipowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Data wydania: 2011
ISSN: 1643-7608
Tatara, Tadeusz; Pachla, Filip
Działanie wstrząsów górniczych w warunkach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i Bełchatowskiego Okręgu Węgla Brunatnego na budynki murowe i wybrane kryteria oceny ich odporności dynamicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Data wydania: 2010
ISSN: 1643-7608
Tatara, Tadeusz
Analiza dynamicznej odporności budowlanych obiektów zakładów górniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Data wydania: 2010
ISSN: 1643-7608
Kuźniar, Krystyna; Maciąg, Edward; Tatara, Tadeusz
Prognozowanie spektrów odpowiedzi drgań fundamentów budynków od wstrząsów górniczych z zastosowaniem sieci neuronowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Data wydania: 2010
ISSN: 1643-7608
Pachla, Filip; Tatara, Tadeusz
Obliczeniowa weryfikacja skal GSI-2004
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Data wydania: 2009
ISSN: 1643-7608
Bańkowski, Jacek; Włodarczyk, Bogusław; Cisło, Bogusław; Borowiec, Władysław; Ulmaniec, Małgorzata; Szafarczyk, Anna
Zróżnicowanie tempa deformacji pionowych rejestrowanych w rejonie osadnika zlokalizowanego na terenie prowadzonej podziemnej eksploatacji górniczej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko
Data wydania: 2006
ISSN: 1643-7608
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/