Rocznik Przemyski


Wydawca Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
ISSN 0137-4168
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 2 (od 2013)
7 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7


Publikacje w tym tytule: 1

Brzoskwinia, Waldemar; Środulska-Wielgus, Jadwiga
Fort XIII San Rideau Twierdzy Przemyśl próba analizy zabytku XIX-wiecznej Architecturae militaris
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocznik Przemyski
Data wydania: 1996
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/