Świat Psychoanalizy


Wydawca Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie (Białystok)
ISSN 1234-4311
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Węc-Pacek, Klaudia
Jacques Lacan: psychoanaliza znana i nieznana, czyli jak "imię ojca" wkradło się pomiędzy strukturalizm a semiotykę
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Psychoanalizy
Data wydania: 1998
Węc-Pacek, Klaudia
Realność czy wyobrażeniowość - dylemat miłości przeniesieniowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Świat Psychoanalizy
Data wydania: 1996
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/