International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts


Wydawca Pergamon Press
ISSN 0148-9062
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Layer, Edward
Automatic roof bolt strain monitoring in coal mines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts
Data wydania: 1996
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/