International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts


Wydawca Pergamon Press
ISSN 0148-9062
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Layer, Edward
Automatic roof bolt strain monitoring in coal mines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences and Geomechanics Abstracts
Data wydania: 1996
ISSN: 0148-9062
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/