Control and Cybernetics


Wydawca Polish Academy of Sciences. Systems Research Institute
ISSN 0324-8569
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
14 (od 2015)
14 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 5

Bereta, Michał; Burczyński, Tadeusz
Evolving ensembles of linear classifiers by means of clonal selection algorithm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Control and Cybernetics
Data wydania: 2010
ISSN: 0324-8569
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulczycki, P.; Mazgaj, A.
An algorithm for Bayes parameter identification with quadratic asymmetrical loss function
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Control and Cybernetics
Data wydania: 2005
Wisniewski, R.; Kulczycki, P.
Euler-Poincare reduction of externally forced rigid body motion
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Control and Cybernetics
Data wydania: 2004
Kulczycki, P.; Wisniewski, R.; Kowalski, P.; Krawiec, K.
Hard and soft sub-time-optimal controllers for a mechanical system with uncertain mass
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Control and Cybernetics
Data wydania: 2004
Kulczycki, Piotr
Time-optimal stabilization of a discontinuous and non-autonomous dynamic object
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Control and Cybernetics
Data wydania: 1996
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/