Control and Cybernetics


Wydawca Polish Academy of Sciences. Systems Research Institute
ISSN 0324-8569
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2013)
14 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 14
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 7

Schiff, Krzysztof
An ant algorithm for the maximum number of 3-cliques in 3-partite graphs
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Control and Cybernetics
Data wydania: 2021
ISSN: 0324-8569
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Bereta, Michał; Burczyński, Tadeusz
Evolving ensembles of linear classifiers by means of clonal selection algorithm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Control and Cybernetics
Data wydania: 2010
ISSN: 0324-8569
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulczycki, Piotr; Waglowski, Jacek
On the application of statistical kernel estimators for the demand-based design of a wireless data transmission system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Control and Cybernetics
Data wydania: 2005
ISSN: 0324-8569
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulczycki, Piotr; Mazgaj, Aleksander
An algorithm for Bayes parameter identification with quadratic asymmetrical loss function
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Control and Cybernetics
Data wydania: 2005
ISSN: 0324-8569
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wisniewski, R.; Kulczycki, P.
Euler-Poincare reduction of externally forced rigid body motion
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Control and Cybernetics
Data wydania: 2004
ISSN: 0324-8569
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulczycki, Piotr; Wisniewski, Rafael; Kowalski, Piotr; Krawiec, Karol
Hard and soft sub-time-optimal controllers for a mechanical system with uncertain mass
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Control and Cybernetics
Data wydania: 2004
ISSN: 0324-8569
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulczycki, Piotr
Time-optimal stabilization of a discontinuous and non-autonomous dynamic object
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Control and Cybernetics
Data wydania: 1996
ISSN: 0324-8569
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/