Desalination and Water Treatment


Wariant tytułu Desalination and Water Treatment : Science and Engineering
Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1944-3994
e-ISSN 1944-3986
Uwagi Published in cooperation with Balaban Publishers
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 2212 Engineering: Ocean Engineering
2310 Environmental Science: Pollution
2312 Environmental Science: Water Science and Technology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 21
12
następne

Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
The coronavirus pandemic and its impact on water consumption as recorded by the water industry
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2023
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Pamuła, Justyna; Karnas, Magdalena; Paluch, Anna; Styszko, Katarzyna
Comparative study on classical and modified UV/H2O2 and Fenton reaction based methods for the removal of chemical pollutants in water treatment
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2022
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bugajski, Piotr; Mucha, Zbigniew; Jóźwiakowska, Karolina; Mucha, Marzena; Wójcik, Włodzimierz
Reliability and probability of organic and biogenic pollutants removal in a constructed wetland wastewater treatment plant in the aspect of its long-term operation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2022
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Staroń, Paweł; Chwastowski, Jarosław
Nonlinear modelisation of Cd(II) and Pb(II) removal from aqueous solution by Helichrysum arenarium
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2022
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wiewiórska, Iwona; Rybicki, Stanisław M.
Analysis of a coagulation sludge contamination with metals using X-ray ctystallography
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2022
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kucharski, Piotr; Białecka, Barbara; Thomas, Maciej
Removal of cadmium ions from polluted waters using low-cost adsorbents: process optimization study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2022
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Polus, Michał; Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy; Mucha, Marzena
Composition and variability of the activated sludge biocenosis in membrane biological reactors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2022
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chwastowski, Jarosław; Staroń, Paweł
Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies of manganese removal from aqueous solutions by adsorption process using beet pulp shreds as a biosorbent
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2021
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.273
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Królikowska, Jadwiga; Cichoń, Tomasz
Stormwater fees. Are they really necessary?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2021
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.273
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Thomas, Maciej; Bąk, Joanna; Królikowska, Jadwiga
Efficiency of titanium salts as alternative coagulants in water and wastewater treatment: short review
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2020
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.254
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Soild particles and their impact on water meter operation
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2020
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Anielak, Anna M.; Łomińska-Płatek, Dominika; Kryłów, Małgorzata
Origin and characteristics of fulvic acids – precursors of oxidation and disinfection by-products
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2020
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dąbrowski, Wojciech
Should variable declining rate filters be operated as one large or several separate plants?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2020
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.254
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bielski, Andrzej; Giermek, Andrzej
Coagulation of greywater from a small household
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2019
ISSN: 1944-3994
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.854
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Protection of water resources for sustainable development
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2018
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Smol, Marzena; Generowicz, Agnieszka
Treatment of the municipal landfill leachate including selection of the best management solution
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2018
ISSN: 1944-3994
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.234
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Grzywacz, Robert; Szyman, Jakub
Surface reactors for photocatalytic water purification – a mass transfer evaluation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2018
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.234
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bielski, Andrzej; Zielina, Michał
The influence of selected parameters on coagulation efficiency modelling in the treatment of water from a Cretaceous catchment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2017
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.383
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mikosz, Jerzy
Analysis of greenhouse gas emissions and the energy balance in a model municipal wastewater treatment plant
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2016
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.631
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Sówka, Izabela
Possibility to eliminate emission of odor from pig manure treated using AMAK filtration method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Desalination and Water Treatment
Data wydania: 2016
ISSN: 1944-3986
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.631
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/