Hydraulika i Pneumatyka : HiP


Wariant tytułu Hydraulika i Pneumatyka
Wydawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
ISSN 1505-3954
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
7 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 13

Chrostowski, Henryk; popczyk, Zygmunt; Szadkowska, Jolanta
Przemysł maszyn i urządzeń, konkurencyjne możliwości przemysłu krajowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka : HiP
Data wydania: 2016
ISSN: 1505-3954
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Chrostowski, Henryk; Popczyk, Zygmunt; Szadkowska, Jolanta
Rynek maszyn i urządzeń - globalny, europejski i krajowy - w okresie turbulencji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka : HiP
Data wydania: 2015
ISSN: 1505-3954
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Lisowski, Edward; Czyżycki, Wojciech
Wykorzystanie zaworów logicznych w napędach hydraulicznych dużych mocy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka : HiP
Data wydania: 2015
ISSN: 1505-3954
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Guzowski, Artur; Sobczyk, Andrzej
Innowacyjne profilowane kształcenie podyplomowe z napędów i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka : HiP
Data wydania: 2014
ISSN: 1505-3954
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Chrostowski, Henryk; Popczyk, Zygmunt; Szadkowska, Jolanta
Globalny, europejski, polski rynek maszyn i urządzeń oraz techniki płynowej w okresie turbulencji w gospodarce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka : HiP
Data wydania: 2013
ISSN: 1505-3954
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Pobędza, Janusz; Sobczyk, Andrzej
Rozdzielacze zaworowe z pokryciami powierzchni do układów hydrauliki wodnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka : HiP
Data wydania: 2013
ISSN: 1505-3954
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Chrostowski, Henryk; Popczyk, Zygmunt; Szadkowska, Jolanta
Napędy płynowe na początku XXI wieku. Cz.II. Rozwój sektora napędów i sterowań hydraulicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka : HiP
Data wydania: 2012
ISSN: 1505-3954
Chrostowski, Henryk; Popczyk, Zygmunt; Szadkowska, Jolanta
Napędy płynowe na początku XXI wieku. Część I. Rozwój i strategie przemysłu maszynowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka : HiP
Data wydania: 2012
ISSN: 1505-3954
Kucybała, Piotr; Sobczyk, Andrzej
Wózek widłowy z hybrydowym układem napędu i odzysku energii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka : HiP
Data wydania: 2012
ISSN: 1505-3954
Chrostowski, Henryk; Popczyk, Zygmunt; Szadkowska, Jolanta
Przemysł maszyn i urządzeń w okresie wychodzenia z kryzysu. Polska - Europa - świat
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka : HiP
Data wydania: 2011
ISSN: 1505-3954
Sobczyk, Andrzej; Walczak, Paweł
Elementy i układy hydrauliki wodnej - badania, rozwój
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka : HiP
Data wydania: 2011
ISSN: 1505-3954
Szadkowska, Jolanta; Wydro, Krzysztof
Rachunek kosztów przedsiębiorstwa - koszty obsługi klienta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka : HiP
Data wydania: 2009
ISSN: 1505-3954
Buczak, Grzegorz; Gawlik, Artur; Sobczyk, Andrzej
Wodny hydrostatyczny układ napędowy wózka transportowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka : HiP
Data wydania: 2008
ISSN: 1505-3954
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/