Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe


Wariant tytułu Biblioteka Magazyn Autostrady
Magazyn Autostrady
Wydawca Elamed Media Group
ISSN 1730-0703
Lista MNiSW nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 34
poprzednie
12

Domagała, Lucyna
Wytrzymałość konstrukcyjnych betonów lekkich a wstępna wilgotność kruszyw porowatych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2012
ISSN: 1730-0703
Domagała, Lucyna
Wpływ rodzaju kruszywa grubego na właściwości mechaniczne betonów konstrukcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2011
ISSN: 1730-0703
Sieńko, Rafał
Konstrukcja autostrady A1 na obszarze szkód górniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2011
ISSN: 1730-0703
Buczek, Piotr
Analiza potrzeb ekranowania przy wzroście natężenia ruchu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2011
Krasiński, Adam; Sieńko, Rafał
Wykorzystanie pomiaru pionowego rozkładu siły w palu w interpretacji testów statycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2010
ISSN: 1730-0703
Zieliński, Piotr
Doświadczenia dotyczące podbudów z MMCE w Małopolsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2010
Buczek, Piotr
Ekrany akustyczne zamykane - estetyka, funkcjonalność i efektywność stosowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2010
Forczek-Brataniec, Urszula
Widok z drogi : krajobraz w percepcji dynamicznej
Typ: książka
Data wydania: 2008
Forczek-Brataniec, U.
Krajobraz drogi. Kształtowanie krajobrazu widzianego z drogi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2007
Forczek-Brataniec, U.
Droga w krajobrazie. Projektowanie dróg z uwzględnieniem czynników otaczającego krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2007
Gondek, Stanisław
Fotoradar jako środek nadzoru prędkości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2006
Gondek, Stanisław
Projektowanie sygnalizacji świetlnej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2005
Kieć, Mariusz; Ostrowski, Krzysztof; Woźniak, Krystian
Pomocny fotomontaż
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2005
Tracz, Marian; Woźniak, Krystian
Kompozycja kolorystyczna obiektów inżynierskich. Droga, objekt i krajobraz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2005

poprzednie
12© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/