Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe


Wariant tytułu Biblioteka Magazyn Autostrady
Magazyn Autostrady
Wydawca Elamed Media Group
ISSN 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 35
12
następne

Nowak-Michta, Aneta
Wpływ w/c na zmianę struktury napowietrzenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2021
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Łach, Karolina
Posadowienie nasypów komunikacyjnych na palach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2020
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Drozd, Wojciech
Drogowe ekrany akustyczne w kontekście ochrony przed hałasem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2019
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Karolak, Magdalena; Kasznia, Dariusz; Bohatkiewicz, Janusz; Dudek, Piotr; Gaweł, Michał; Magiera, Jacek; Owerko, Tomasz; Rajchel, Rafał; Salamak, Marek; Wierzowiecki, Paweł
Projekt pilotażowy zastosowania technologii BIM w GDDKiA przy projektowaniu i budowie obwodnicy Zatoru
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2018
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Jarek, Bogusław; Gołuch, Adrian
Korelacja klasy drogi ze współczynnikami dostosowawczymi. Cz. II – analizy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2018
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Jarek, Bogusław; Gołuch, Adrian
Korelacja klasy drogi ze współczynnikami dostosowawczymi. Cz. I – algorytmy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2018
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Szarata, Andrzej
Strefy płatnego parkowania jako narzędzie sterowania dostępnością centrów miast
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2017
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Zdeb, Tomasz; Tracz, Tomasz; Brasse, Krystian; Sałapat, Ewa
Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. I
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2017
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Zdeb, Tomasz; Tracz, Tomasz; Brasse, Krystian; Sałapat, Ewa
Analiza zakotwienia zbrojenia rozproszonego w matrycy gruntobetonowej – cz. II
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2017
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gaca, Stanisław
Uwagi do stosowania kryterium bezpieczeństwa ruchu w praktyce projektowania dróg
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2017
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Łach, Karolina
Wzmacnianie gruntu za pomocą technologii wgłębnego mieszania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Parkitny, Waldemar
Analiza wykorzystania stref płatnego parkowania we Wrocławiu przez uprzywilejowane grupy kierowców
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Parkitny, Waldemar
Zasady funkcjonowania i analiza wydawanych abonamentów do stref płatnego parkowania w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Łach, Karolina
Wybrane sposoby stabilizacji zboczy drogowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2016
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Łach, Karolina
Zabezpieczenia skarp nasypów i przekopów za pomocą geosyntetyków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2015
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Łach, Karolina
Geotechniczna ocena budowy podłoża gruntowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2015
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Juszczyk, Michał; Leśniak, Agnieszka; Zima, Krzysztof
Zamówienia na roboty dodatkowe w drogowych inwestycjach publicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2013
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: nie
Domagała, Lucyna
Beton lekki – alternatywny materiał konstrukcyjny
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2013
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: nie
Łach, Karolina
Nośność podłoża z gruntów spoistych w warunkach bez odpływu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2013
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: nie
Łach, Karolina
Wzmacnianie podłoża gruntowego za pomocą geosyntetyków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Data wydania: 2013
ISSN: 1730-0703
Lista MNiSW/MEiN: nie

12
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/