Przegląd Górniczy


Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)
ISSN 0033-216X
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 29
12
następne

Rodzin, Stanislav; Sakhno, Ivan; Ostrowski, Krzysztof; Sakhno, Svetlana
Badania rozwarstwień skał w stropie wyrobiska z obudową kotwową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Rodzin, Stanislav; Sakhno, Ivan; Isayenkow, Aleksandr ; Ostrowski, Krzysztof
Ochrona wyrobisk utrzymywanych w strefie skał spękanych w ukraińskich kopalniach węgla kamiennego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Ostrowski, Krzysztof; Tajduś, Antoni
Możliwość wykonania metra w rejonie krakowskiej AGH
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecki, Zenon; Harba, Paulina; Krawiec, Krzysztof; Czarny, Rafał; Chamarczuk, Michał; Pilecka, Elżbieta; Łątka, Tomasz
Charakterystyczne cechy radarogramów w badaniach georadarowych górotworu wokół podziemnego wyrobiska górniczego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta
Rola tektoniki w oddziaływaniu na powierzchnię wysokoenergetycznej sejsmiczności w GZW
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Obyrn, Kajetan d'; Wiewiórka, Wiesław
Renowacja górnicza komory Jezioro Wessel na poziomie III Kopalni Soli ,,Wieliczka” S.A.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Szermer-Zaucha, Renata
Analiza rozkładu szkód górniczych po wysokoenergetycznych wstrząsach z dnia 21 kwietnia 2011 r. i 7 czerwca 2013 r. w kopalni „Rydułtowy-Anna” na tle lokalnej tektoniki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Maj, Agnieszka; Obyrn, Kajetan d'
Określenie stanu podporowej tamy przeciwwodnej i jej ruchów na podstawie obserwacji geodezyjnych w komorze Layer w kopalni Wieliczka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Szermer-Zaucha, Renata
Analiza wpływu wysokoenergetycznego wstrząsu z dnia 29.01.2015 roku w KWK „Rydułtowy-Anna" i lokalnej tektoniki na szkody górnicze w budynkach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pachla, Filip; Tatara, Tadeusz
Odporność dynamiczna obiektów infrastruktury drogowej i sportowej na wybranym obszarze GZW
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Kuźniar, Krystyna; Tatara, Tadeusz
Wpływ typu budynku na transmisję spektrów odpowiedzi od drgań górniczych z gruntu na fundamenty
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Kuźniar, Krystyna; Tatara, Tadeusz
Zastosowanie przybliżonych modeli SSI w przypadku wstrząsów górniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Bętkowski, Piotr; Bednarski, Łukasz; Sieńko, Rafał
Doświadczenia z użytkowania systemu monitorowania konstrukcji mostu kolejowego poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Pilecka, Elżbieta; Szermer-Zaucha, Renata
Analiza wpływu uskoku Rydułtowskiego na szkody górnicze spowodowane wstrząsami z dnia 21.04.2011 i 7.06.2013
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Impact Factor: 0
Pilecki, Zenon; Harba, Paulina; Adamczyk, Andrzej; Krawiec, Krzysztof; Pilecka, Elżbieta
Geofony w sejsmice inżynierskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Impact Factor: 0
Hejmanowski, Ryszard; Malinowska, Agnieszka; Obyrn, Kajetan d'; Ulmaniec, Paweł; Kwinta, Andrzej
Badania i prognoza deformacji górotworu w rejonie szybu Św. Kingi w Kopalni Soli "Wieliczka"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Impact Factor: 0
Obyrn, Kajetan d'; Kucharz, Jan
Zabezpieczenie komory Ferdynand d'Este jako działanie ograniczające zagrożenie wodne przy północnej granicy wielickiego złoża soli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Impact Factor: 0
Hejmanowsk,i Ryszard; Malinowska, Agnieszka; Obyrn, Kajetan d'
Kinematyka konwergencji górotworu solnego oraz przemieszczeń punktów w rejonie szybu Kinga KS "Wieliczka" S.A.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Impact Factor: 0
Kuźniar, Krystyna; Tatara, Tadeusz
Przekazywanie drgań od wstrząsów górniczych z gruntu na fundamenty budynków różnego typu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Pachla, Filip; Tatara, Tadeusz
Analiza reakcji dynamicznej budynków murowych poddanych wstrząsom górniczym z uwzględnieniem wpływu nieregularności położenia elementów nośnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Górniczy
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-216X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6

12
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/