Die Angewandte Makromolekulare Chemie


Wariant tytułu Applied Macromolecular Chemistry and Physics
Wydawca Hüthig & Wepf Verlag
ISSN 0003-3146
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Pielichowski, Jan; Czub, Piotr
Application of phase transfer catalysis in the synthesis of low-molecular-weight epoxy resins
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Die Angewandte Makromolekulare Chemie
Data wydania: 1997
ISSN: 0003-3146
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/