Narodoznawczi Zosziti


Wydawca [S.n.]
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Sadowska, Ewa Janina
Materiały dotyczące kultury materialnej Podola w archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Narodoznawczi Zosziti
Data wydania: 1997
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/