Acta Technica Jaurinensis


Wydawca Szechenyi Istvan University
ISSN 1789-6932
e-ISSN 2064-5228
Uwagi Instytucja sprawcza: Szechenyi Istvan University. Faculty of Engineering Sciences (Győr, Hungary)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Bauer, M.
Application of GPS technology to evaluate the quality of public transport
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Technica Jaurinensis
Data wydania: 2013
ISSN: 1789-6932
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
Kulpa, T.
Handling missing data in transportation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Technica Jaurinensis
Data wydania: 2013
ISSN: 1789-6932
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/