Kwartalnik Historii Nauki i Techniki


Wariant tytułu Kvartalńyj Žurnal "Istorija Nauki i Techniki"
Wydawca Instytut Historii Nauki PAN
ISSN 0023-589X
Lista MNiSW C (od 2013)
C (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
10 (od 2017)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2700 Medicine: General Medicine
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Koroński, Jan
Mirosław Krzyżański (1907-1965) i jego monografia z równań różniczkowych cząstkowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Data wydania: 2013
ISSN: 0023-589X
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Impact Factor: 0
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/