Organohalogen Compounds


Wydawca International Advisory Board
ISSN 1026-4892
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Grochowalski, A.; Kuc, J.
Determination of hexabromocyclododecane in polystyrene foams and food samples by GC and LC methods
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Organohalogen Compounds
Data wydania: 2013
ISSN: 1026-4892
Lista MNiSW: nie
Grochowalski, A.; Wybraniec, S.; Chrząszcz, R.
Determination of PCDFs/PCDDs in ambient air from Cracow city, Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Organohalogen Compounds
Data wydania: 1995
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/