Studies in Computational Intelligence


Wydawca Springer
ISSN 1860-949X
e-ISSN 1860-9503
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Klasyfikacja ASJC 1702 Computer Science: Artificial Intelligence
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 14

Kokosiński, Zbigniew; Bała, Marcin
Solving graph partitioning problems with parallel metaheuristics
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Punktacja MNiSW/MEiN (konferencja): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Suchenia, Anna; Potempa, Tomasz; Ligęza, Antoni; Jobczyk, Krystian; Kluza, Krzysztof
Selected approaches towards taxonomy of business process anomalies
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kokosiński, Z.; Ochał, Ł.; Chrząszcz, G.
Parallel metaheuristics for robust graph coloring problem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gądek-Moszczak, Aneta; Pietraszek, Jacek; Jasiewicz, Barbara; Sikorska, Sylwia; Wojnar, Leszek
The bootstrap approach to the comparison of two methods applied to the evaluation of the growth index in the analysis of the digital X-ray image of a bone regenerate
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Baran, Mateusz; Kluza, Krzysztof; Nalepa, Grzegorz J.; Ligęza, Antoni
A multi-level hierarchical approach for configuring business processes
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulczycki, Piotr; Kowalski, Piotr A.
Bayesian classification of interval-type information
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Kulczycki, Piotr; Charytanowicz, Małgorzata; Kowalski, Piotr A.; Łukasik, Szymon
Exemplary applications of the complete gradient clustering algorithm in bioinformatics, management and engineering
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kulczycki, Piotr; Łukasik, Szymon
Reduction of dimension and size of data set by parallel fast simulated annealing
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kacprzyk, Janusz; Zadrożny, Sławomir; Dziedzic, Mateusz
A novel view of bipolarity in linguistic data summaries
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pietraszek, Jacek; Gądek-Moszczak, Aneta; Radek, Norbert
The estimation of accuracy for the neural network approximation in the case of sintered metal properties
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kołodziej, Joanna; Khan, Samee U.; Wang, Lizhe; Chen, Dan; Zomaya, Albert Y.
Energy and security awareness in evolutionary-driven grid scheduling
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nakashima, Tomoharu; Sumitani, Takeshi; Bargiela, Andrzej
Incremental update of fuzzy rule-based classifiers for dynamic problems
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Kołodziej, Joanna
Evolutionary hierarchical multi-criteria metaheuristics for scheduling in large-scale grid systems
Typ: książka
Data wydania: 2012

Human-centric information processing through granular modelling
Typ: książka
Redaktor: Bargiela, Andrzej, Pedrycz, Witold
Data wydania: 2009
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/