Przetwórstwo Tworzyw


Wydawca Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
ISSN 1429-0472
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 19

Mazur, Karolina; Kuciel, Stanisław
Kompozyty na osnowie biodegradowalnego kopoliestru modyfikowane dwutlenkiem tytanu, cząstkami celulozy oraz związkami miedzi na opatrunki elastyczne w weterynarii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2017
ISSN: 1429-0472
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Kuźniar, Paulina; Kuciel, Stanisław
Kompozyty PA 10.10 z włóknem lnianym. Ograniczenia przetwórcze i właściwości użytkowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2016
ISSN: 1429-0472
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Kuciel, Stanisław; Kuźniar, Paulina; Bogucki, Rafał
Kompozyty na osnowie biopoliamidu z mączką łupin orzecha modyfikowane powierzchniowo nanocząstkami srebra
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2014
ISSN: 1429-0472
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Bazan, Patrycja; Kuciel, Stanisław; Dziechciowski, Zygmunt
Ocena możliwości wytwarzania spienionego polistyrenu modyfikowanego cząstkami naturalnymi dla zwiększenia wytrzymałości i zdolności do pochłaniania dźwięku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2014
ISSN: 1429-0472
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Stawiarski, Adam; Muc, Aleksander; Chwał, Małgorzata
Wave propagation method in the analysis of composite cylindrical panels with delamination
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2014
ISSN: 1429-0472
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Pastuszak, Przemysław D.; Chwał, Małgorzata; Muc, Aleksander; Bieniaś, Jarosław
Identyfikacja defektów w cylindrycznych laminatach szklanych przy wykorzystaniu aktywnej termografii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2014
ISSN: 1429-0472
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Bondyra, Agnieszka; Chwał, Małgorzata; Pastuszak, Przemysław D.
Perspektywy zastosowań laserowych skanerów pomiarowych do analizy deformacji struktur kompozytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2014
ISSN: 1429-0472
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
Owcarz, Paulina; Kuciel, Stanisław
Biodegradowalne kompozyty hybrydowe na imlpanty medyczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2013
ISSN: 1429-0472
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Cisoń, Katarzyna; Kuciel, Stanisław
Wpływ starzenia termicznego na właściwości pojemników rozdmuchiwanych wytwarzanych z PE-HD
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2013
ISSN: 1429-0472
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Banaś, Aleksander; Chwał, Małgorzata; Muc, Aleksander
Komputerowe modelowanie nanorurek węglowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2012
ISSN: 1429-0472
Sroka, Marta; Kuźniar, Paulina; Kuciel, Stanisław
Kompozyty na osnowie poliamidu z surowców odnawialnych napełniane włóknami naturalnymi i syntetycznymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2012
ISSN: 1429-0472
Pilip, Natalia; Kuźniar, Paulina; Kuciel, Stanisław
Biodegradowalne kompozyty modyfikowane śrutą roślinną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2012
ISSN: 1429-0472
Kuźniar, Paulina; Kuciel, Stanisław; Mikuła, Janusz
Ocena możliwości wytwarzania pojemników rozdmuchianych [rozdmuchiwanych] z poużytkowego recyklatu PE-HD z dodatkiem tufu jako kompatybilizatora
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2012
ISSN: 1429-0472
Kuciel, Stanisław; Kuźniar, Paulina; Bogucki, Rafał
Biokompozyty na osnowie poliamidu z surowców odnawialnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2012
ISSN: 1429-0472
Barski, Marek; Chwał, Małgorzata; Kędziora, Piotr
Numerical simulation of anisotropic particles behavior in magnetic fluids
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2012
ISSN: 1429-0472
Barski, Marek; Chwał, Małgorzata; Kędziora, Piotr
Numerical simulation of anisotropic particles behavior in magnetic fluids
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2012
ISSN: 1429-0472
Kędziora, Piotr
Wyboczenie struktur kompozytowych z warstwami piezoelektryków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2012
ISSN: 1429-0472
Chwał, Małgorzata; Pastuszak, Przemysław; Lachendro, Wojciech; Barski, Marek
Analiza delaminacji w panelach kompozytowych metodą termografii impulsowo-fazowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2011
ISSN: 1429-0472
Kędziora, Piotr; Stawiarski, Adam; Barski, Marek
Badania nieniszczące kompozytowych powłok cylindrycznych z delaminacją
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przetwórstwo Tworzyw
Data wydania: 2011
ISSN: 1429-0472
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/