Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" / Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


Wariant tytułu Studia i Materiały / Wydział Zarządzania i Administracji. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Miscellanea Oeconomicae
Miscellanea Oeconomicae : studia i materiały / Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" / Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydawca Wydział Zarządzania i Administracji UJK Kielce
ISSN 2081-2345
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Taczalska, Anna
Systemy wielokryterialnej oceny budynków biurowych w kontekście popularyzacji zasad zrównoważonego rozwoju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" / Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Data wydania: 2018
ISSN: 2081-2345
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Milewski, Krystian; Madej, Monika; Niemczewska-Wójcik, Magdalena; Stelmasińska, Małgorzata
Działania logistyczne i proekologiczne w zarządzaniu gospodarką smarowniczą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" / Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-2345
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Wojtowicz, Agnieszka; Wojtowicz, Barbara; Nessel, Michał
Wykorzystanie narzędzi psychologicznych do pomiaru poziomu jakości życia mieszkańców terenów zurbanizowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" / Wydział Zarządzania i Administracji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Data wydania: 2017
ISSN: 2081-2345
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Boratyńska-Sala, Anna
Metoda Trzech Zbiorów (MTZ) jako uniwersalne narzędzie rozwiązywania zadań pierwszego poziomu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji:
Data wydania: 2007
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/