Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów


Wydawca Polish Society for Biomaterials in Krakow

Scientific Publishing House AKAPIT
ISSN 1429-7248
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 28
poprzednie
12

Łagan, Sylwia; Liber-Kneć, Aneta
Charakterystyka anizotropowych właściwości mechanicznych skóry świni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2014
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Sroka, Marta; Pyko, Gabriela; Kuciel, Stanisław
Kompozyty z krótkimi włóknami na osnowie poliamidu z surowców odnawialnych na elementy stabilizatorów medycznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2011
ISSN: 1429-7248
Pilip, Natalia; Kuciel, Stanisław; Kuźniar, Paulina
Biokompozyty polimerowe na elementy sprzętu rehabilitacyjnego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2011
ISSN: 1429-7248
Lekston, Z.; Łosiewicz, B.; Winiarski, A.; Jędrusik-Pawłowska, M.; Kromka-Szydek, M.; Miernik, K.
Badania powierzchni klamer NiTi użytych w zespoleniach złamań jarzmowo-szczękowo-oczodołowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2010
ISSN: 1429-7248
Kuciel, S.; Liber-Kneć, A.; Kuźniar, P.
Biodegradowalne materiały polimerowe wykorzystywane jako materiały na elementy stabilizujące
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2010
ISSN: 1429-7248
Jędrusik-Pawłowska, M.; Lekston, Z.; Drugacz, J.; Kromka-Szydek, M.; Cieślik, T.
Nowa metoda stabilizacji złamań środkowego piętra twarzy przy użyciu klamer ze stopów NiTi o właściwościach supersprężystych - badania wstępne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2009
ISSN: 1429-7248
Jędrusik-Pawłowska, M.; Lekston, Z.; Drugacz, J.; Kromka-Szydek, M.; Cieślik, T.
Nowa metoda stabilizacji złamań środkowego piętra twarzy przy użyciu klamer ze stopów NiTi o właściwościach supersprężystych – badania wstępne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2009
ISSN: 1429-7248
Kuciel, Stanisław ; Liber-Kneć, Aneta
Wpływ biodegradowalnej osnowy polimerowej na bazie termoplastycznej skrobi i PLA na właściwości mechaniczne i degradację kompozytów z włóknem węglowym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2009
ISSN: 1429-7248

poprzednie
12© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/