Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów


Wydawca Polish Society for Biomaterials in Krakow

Scientific Publishing House AKAPIT
ISSN 1429-7248
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
7 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 20

Malina, Dagmara; Królicka, Ewelina; Bialik-Wąs, Katarzyna; Pluta, Klaudia
Preparation and characterization of bio-hybrid hydrogel materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2020
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Polymerization shrinkage and compressive strength of microhybrid dental composite
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2019
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW: tak
Łagan, Sylwia; Liber-Kneć, Aneta
Mechanical and absorption properties of commercial hydrogel dressings
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2019
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW: tak
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
The effects of preconditioning on tensile properties of pig’s skin
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2018
ISSN: 1429-7248
Łagan, Sylwia; Liber-Kneć, Aneta
Influence of incubation time on the surface of nasal splint used in otorhinolaryngology
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2018
ISSN: 1429-7248
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Contact angle and surface free energy of fresh and stored pig's skin
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2017
ISSN: 1429-7248
Łagan, Sylwia; Liber-Kneć, Aneta
Influence of environmental conditions on the surface free energy of Villacryl SV4 material
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2017
ISSN: 1429-7248
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Badanie histerezy mechanicznej ścięgien wieprzowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2017
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Mechanical hysteresis tests for porcine tendons
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2016
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Badanie procesu relaksacji naprężeń skóry świńskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2016
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Kozień, Marek S.; Lorkowski, Jacek; Górka, Iwona; Kornaga, Magdalena; Grzegorowska, Oliwia; Kotela, Andrzej; Kotela, Ireneusz
Oszacowanie stabilizacji złamania trzonu kości udowej przez płytkę przykostną przy wykorzystaniu metody elementów skończonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2015
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Mazurkiewicz, Stanisław; Siwecki, Maciej
Możliwości i ograniczenia w stosowaniu metody Ilizarowa w weterynarii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2014
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Impact Factor: 0
Łagan, Sylwia; Liber-Kneć, Aneta
Charakterystyka anizotropowych właściwości mechanicznych skóry świni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2014
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Impact Factor: 0
Sroka, Marta; Pyko, Gabriela; Kuciel, Stanisław
Kompozyty z krótkimi włóknami na osnowie poliamidu z surowców odnawialnych na elementy stabilizatorów medycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2011
ISSN: 1429-7248
Pilip, Natalia; Kuciel, Stanisław; Kuźniar, Paulina
Biokompozyty polimerowe na elementy sprzętu rehabilitacyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2011
ISSN: 1429-7248
Lekston, Z.; Łosiewicz, B.; Winiarski, A.; Jędrusik-Pawłowska, M.; Kromka-Szydek, M.; Miernik, K.
Badania powierzchni klamer NiTi użytych w zespoleniach złamań jarzmowo-szczękowo-oczodołowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2010
ISSN: 1429-7248
Kuciel, S.; Liber-Kneć, A.; Kuźniar, P.
Biodegradowalne materiały polimerowe wykorzystywane jako materiały na elementy stabilizujące
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2010
ISSN: 1429-7248
Jędrusik-Pawłowska, M.; Lekston, Z.; Drugacz, J.; Kromka-Szydek, M.; Cieślik, T.
Nowa metoda stabilizacji złamań środkowego piętra twarzy przy użyciu klamer ze stopów NiTi o właściwościach supersprężystych - badania wstępne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2009
ISSN: 1429-7248
Jędrusik-Pawłowska, M.; Lekston, Z.; Drugacz, J.; Kromka-Szydek, M.; Cieślik, T.
Nowa metoda stabilizacji złamań środkowego piętra twarzy przy użyciu klamer ze stopów NiTi o właściwościach supersprężystych – badania wstępne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2009
ISSN: 1429-7248
Kuciel, Stanisław ; Liber-Kneć, Aneta
Wpływ biodegradowalnej osnowy polimerowej na bazie termoplastycznej skrobi i PLA na właściwości mechaniczne i degradację kompozytów z włóknem węglowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2009
ISSN: 1429-7248
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/