Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów


Wydawca Polish Society for Biomaterials in Krakow

Scientific Publishing House AKAPIT
ISSN 1429-7248
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 28
12
następne

Piotrowska, Katarzyna; Madej, Monika; Niemczewska-Wójcik, Magdalena
Properties of coatings used in biotribological systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2022
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Milewski, Grzegorz
Stress relaxation phenomena in polymeric orthodontic ligatures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2021
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Malina, Dagmara; Wróbel, Katarzyna; Poręba, Klaudia; Wzorek, Zbigniew
Biphasic calcium phosphate bioceramics doped with nanometals
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2021
ISSN: 1429-7248
Pluta, Klaudia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Malina, Dagmara
Biomechanical testing of hydrogel dressings based on sodium alginate/ poly(vinyl alcohol)/Aloe vera and containing drug-loaded into nanocarriers
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2021
ISSN: 1429-7248
Bialik-Wąs, Katarzyna; Miastkowska, Małgorzata; Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara
Advanced bio–hybrid materials incorporated with the nanocarrier–drug system as multi–compartmental dressings supporting the treatment of Psoriasis
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2021
ISSN: 1429-7248
Malina, Dagmara; Bialik-Wąs, Katarzyna; Pluta, Klaudia
Effect of sodium alginate/poly (vinyl alcohol) ratio and Aloe vera extract amount on selected characteristics of hydrogel matrix intended for biomedicine
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2021
ISSN: 1429-7248
Koper, Filip; Świergosz, Tomasz; Żaba, Anna; Flis, Agata; Trávnıčková, Martina; Bačáková, Lucie; Pamuła, Elżbieta; Bogdał, Dariusz; Kasprzyk, Wiktor
Spectroscopy analyses of structure-property correlations in citrate-based elastomeric biomaterials
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2021
ISSN: 1429-7248
Koper, Filip; Świergosz, Tomasz; Żaba, Anna; Flis, Agata; Trávnıčková, Martina; Bačáková, Lucie; Pamuła, Elżbieta; Bogdał, Dariusz; Kasprzyk, Wiktor
Structure-property correlation studies of cross-linked citric acid-based elastomers
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2021
ISSN: 1429-7248
Malina, Dagmara; Królicka, Ewelina; Bialik-Wąs, Katarzyna; Pluta, Klaudia
Preparation and characterization of bio-hybrid hydrogel materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2020
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Polymerization shrinkage and compressive strength of microhybrid dental composite
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2019
ISSN: 1429-7248
Łagan, Sylwia; Liber-Kneć, Aneta
Mechanical and absorption properties of commercial hydrogel dressings
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2019
ISSN: 1429-7248
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
The effects of preconditioning on tensile properties of pig’s skin
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2018
ISSN: 1429-7248
Łagan, Sylwia; Liber-Kneć, Aneta
Influence of incubation time on the surface of nasal splint used in otorhinolaryngology
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2018
ISSN: 1429-7248
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Contact angle and surface free energy of fresh and stored pig's skin
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2017
ISSN: 1429-7248
Łagan, Sylwia; Liber-Kneć, Aneta
Influence of environmental conditions on the surface free energy of Villacryl SV4 material
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2017
ISSN: 1429-7248
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Badanie histerezy mechanicznej ścięgien wieprzowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2017
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Mechanical hysteresis tests for porcine tendons
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2016
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Badanie procesu relaksacji naprężeń skóry świńskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2016
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Kozień, Marek S.; Lorkowski, Jacek; Górka, Iwona; Kornaga, Magdalena; Grzegorowska, Oliwia; Kotela, Andrzej; Kotela, Ireneusz
Oszacowanie stabilizacji złamania trzonu kości udowej przez płytkę przykostną przy wykorzystaniu metody elementów skończonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2015
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Mazurkiewicz, Stanisław; Siwecki, Maciej
Możliwości i ograniczenia w stosowaniu metody Ilizarowa w weterynarii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów
Data wydania: 2014
ISSN: 1429-7248
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/