Aktualne Problemy Biomechaniki


Wydawca Wydawnictwo Katedry Biomechatroniki
ISSN 1898-763X
Uwagi Instytucja sprawcza: Katedra Biomechatroniki Politechniki Śląskiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
B (od 2015)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
4 (od 2015)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 51
poprzednie
123
następne

Mazur, Anna; Łagan, Sylwia
Modelowanie struktur kostnych dłoni i analiza wytrzymałościowa MES w aspekcie obciążeń bokserskich
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2014
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW: nie
Niemasek, Katarzyna; Tutaj, Józef
Analiza wybranych czynników aparaturowo-technicznych wpływających na wyniki badań USG
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2013
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW: nie
Karaś, Katarzyna; Tutaj, Józef
Aparat rejestrujący drżenie w chorobie Parkinsona z zastosowaniem akcelerometru MEMS
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2013
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW: nie
Czernilewska, Monika; Milewski, Grzegorz
Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w obrazowaniu stomatologicznym do oceny zmian okołowierzchołkowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2013
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW: nie
Sobieska, Sandra; Zimowska, Brygida; Łagan, Sylwia
Porównanie zwilżalności oraz swobodnej energii powierzchniowej biomateriałów i tkanki kostnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2013
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW: nie
Michałek, Ewelina; Żyra, Agnieszka; Łagan, Sylwia
Badanie właściwości wytrzymałościowych sztucznych naczyń krwionośnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2013
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW: nie
Dubiel, Monika; Łagan, Sylwia
Ocena kąta zwilżania oraz swobodnej energii powierzchniowej różnych typów materiałów stomatologicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2013
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW: nie
Mosór, Katarzyna; Skowrońska, Magdalena; Kromka-Szydek, Magdalena
Analiza wytrzymałościowa MES żuchwy w typowych przypadkach urazowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2013
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW: nie
Miodowska, Justyna; Kromka-Szydek, Magdalena; Jędrusik-Pawłowska, Magdalena
Modelowanie wiórów kostnych stosowanych jako przeszczepy w rekonstrukcji żuchwy
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2013
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW: nie
Słoniewski, Jakub; Milewski, Grzegorz
Pomysł technicznego rozwiązania przenośnego stołu treningowego do ćwiczeń z użyciem instrumentarium endoskopowego dla sześciu operatorów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2012
ISSN: 1898-763X
Sobuś, Magdalena; Iwaniec, Marzena; Gądek-Moszczak, Aneta; Łagan, Sylwia
Wpływ próby ściskania na zmianę struktury beleczkowej kości - ilościowy opis mikrostruktury z wykorzystaniem metod obrazowania 3D
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2012
ISSN: 1898-763X
Kalwarska, Magdalena; Łagan, Sylwia; Mazurkiewicz, Stanisław
Doświadczalna weryfikacja wybranych cech fizycznych z wykorzystaniem przyrządu treningowego typu „wioślarz”
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2012
ISSN: 1898-763X
Chruścicka, Natalia; Ciepielowski, Daniel; Łagan, Sylwia
Modelowanie endoprotezy stawu kolanowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2012
ISSN: 1898-763X
Kozub, Barbara; Matuszyk, Łukasz; Łagan, Sylwia
Analiza wytrzymałościowa MES złamania szyjki kości udowej stabilizowanej gwoździem śródszpikowym typu GAMMA
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2012
ISSN: 1898-763X
Łagan, Sylwia; Marcinkowska, Małgorzata
Projektowanie wkładek ortopedycznych z wykorzystaniem systemów inżynierskich
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2012
ISSN: 1898-763X
Mosór, Katarzyna; Kromka-Szydek, Magdalena
Wpływ wybranych czynników na parametry stopy w oparciu o badanie podoskopowe
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2012
ISSN: 1898-763X
Sadowska, Joanna; Kromka-Szydek, Magdalena
Zmiany własności mechanicznych kości zwierzęcych w zależności od stopnia nawilżenia preparatu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2012
ISSN: 1898-763X
Skowrońska, Magdalena; Kromka-Szydek, Magdalena
Wpływ procesu rehabilitacji na wartości parametrów ruchliwości ręki
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2012
ISSN: 1898-763X
Sobuś, Magdalena; Iwaniec, Marzena; Frontczak, Aleksandra; Łagan, Sylwia
Analiza biomechaniczna obciążenia w kończynie dolnej podczas jazdy konnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2011
ISSN: 1898-763X
Pietralik, Iwona; Łagan, Sylwia
Aparaty słuchowe a implanty słuchu. Stan obecny i perspektywy rozwoju
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2011
ISSN: 1898-763X

poprzednie
123
następne© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/