Aktualne Problemy Biomechaniki


Wydawca Wydawnictwo Katedry Biomechatroniki
ISSN 1898-763X
Uwagi Instytucja sprawcza: Katedra Biomechatroniki Politechniki Śląskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
4 (od 2015)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 51
123
następne

Chorąży, Patrycja; Chojnacka-Brożek, Agnieszka; Woźniak, Krzysztof
Analiza numeryczna wpływu resekcji krtani na własności wytrzymałościowe odcinka szyjnego kręgosłupa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2021
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Mędrowska, Natalia; Łagan, Sylwia
Ocena masek ochronnych w badaniach mechanicznych i fizykochemicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2021
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Chrobak, Aleksandra; Łagan, Sylwia
Analiza wybranych właściwości materiałów stosowanych na instrumentarium chirurgiczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2020
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Mazur, Marta; Ciszkiewicz, Adam
Analiza przestrzeni roboczej układu więzadeł stawu skokowego górnego w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej – badania wstępne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2019
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Chrobak, Aleksandra; Cieślik, Magdalena; Jaśko, Klaudia; Kuras, Ilona; Łagan, Sylwia
Oznaczenie stanów energetycznych powierzchni zgłębnika żołądkowego po wybranych procesach starzenia materiału
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2019
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Żelasko, Aleksandra; Mrowiec, Aleksandra; Światłoń, Magdalena; Niedziela, Eliza; Walaszczyk, Marta; Zielińska, Edyta; Łagan, Sylwia
Analiza porównawcza zwilżalności oraz swobodnej energii powierzchniowej aorty i wybranych materiałów stosowanych w kardiochirurgii - badania wstępne
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2018
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Żelasko, Aleksandra; Mrowiec, Aleksandra; Światłoń, Magdalena; Niedziela, Eliza; Walaszczyk, Marta; Zielińska, Edyta; Łagan, Sylwia
Ocena właściwości elastomerów wykorzystywanych na smoczki dziecięce w badaniach przyspieszonego starzenia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2018
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Łagan, Sylwia; Stopka, Justyna
Ocena parametrów stóp u dzieci trenujących szermierkę metodą podoskopii komputerowej - analiza indywidualnych przypadków
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2017
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Łagan, Sylwia; Magdalena Markiewicz
Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych rękawiczek diagnostycznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2017
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Chwalik, Gabriela; Kromka-Szydek, Magdalena; Dziechciowski, Zygmunt
Wpływ rodzaju podłoża oraz zmiany środka ciężkości użytkownika na komfort jazdy wózkiem inwalidzkim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2017
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kromka-Szydek, Magdalena; Dziechciowski, Zygmunt; Kirkov, Bożena; Tondera, Dariusz
Wstępna ocena warunków pracy personelu medycznego na oddziale intensywnej terapii w oparciu o pomiary poziomu dźwięku oraz natężenia oświetlenia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2016
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kromka-Szydek, Magdalena; Miodowska, Justyna
Analiza MES procesu zrostu układu żuchwa-przeszczep przy zastosowaniu implantów stomatologicznych pod odbudowę uzębienia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2016
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Łagan, Sylwia; Dul, Natalia
Ocena zmian wybranych właściwości protez głosu przechowywanych w roztworze soli fizjologicznej na podstawie badań kąta zwilżania
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2016
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kutrzuba, Katarzyna; Kromka-Szydek, Magdalena
Modelowanie i analiza MES implantu stomatologicznego pod odbudowę uzębienia
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2015
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Brynkus, Anna ; Łagan, Sylwia
Analiza stanu naprężeń w wybranych lejach protezowych kończyn dolnych z wykorzystaniem metod elementów skończonych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2015
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Bomanowski, Konrad; Łagan, Sylwia
Wpływ faz chodu na stan naprężenia w modelu stopy protezowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2015
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kiszka, Gabriela; Chojnacka-Brożek, Agnieszka
Wpływ sposobu preparacji ubytku typu MOD w przedtrzonowcach leczonych endodontycznie na wytężenie twardych tkanek zęba
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2015
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Bogusz, Monika; Chojnacka-Brożek, Agnieszka
Modelowanie numeryczne kości stopy po operacji palucha koślawego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2015
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Mosór, Katarzyna; Kromka-Szydek, Magdalena
Badanie stanu odkształcenia żuchwy w przypadku zespolenia złamania kąta
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2014
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Zielonka, Justyna; Zielonka, Magdalena; Łagan, Sylwia; Kluszczyński, Marek
Wyciąg grawitacyjny jako metoda leczenia skolioz – badania pilotażowe
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Aktualne Problemy Biomechaniki
Data wydania: 2014
ISSN: 1898-763X
Lista MNiSW/MEiN: nie

123
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/