Innowacje bez Granic : innowacyjność i współpraca ponadnarodowa w PO KL


Wariant tytułu Innowacje bez Granic
Wydawca Centrum Projektów Europejskich
ISSN 2080-8194
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Korniejenko, Kinga; Sobczyk, Andrzej
Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Innowacje bez Granic : innowacyjność i współpraca ponadnarodowa w PO KL
Data wydania: 2013
ISSN: 2080-8194
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/