Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Dissertations of Cultural Landscape Commission / Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society


Wariant tytułu Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG
Wydawca Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society
ISSN 1896-1460
e-ISSN 2391-5293
Uwagi Instytucja sprawcza:
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego,
Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
4 (od 2011)
5 (od 2013)
13 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 34
12
następne

Gałecka-Drozda, Anna; Zachariasz, Agata
Tereny postagrarne w największych miastach Polski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Dissertations of Cultural Landscape Commission / Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society
Data wydania: 2017
ISSN: 2391-5293
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Zachariasz, Agata
O architekturze krajobrazu, kompozycji krajobrazu i specjalistycznej terminologii – rozważania wprowadzające
typ: RPK-artykuł
Zachariasz, Agata
Słowo wstępne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Dissertations of Cultural Landscape Commission / Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society
Data wydania: 2016
ISSN: 1896-1460
Zachariasz, Agata
O architekturze krajobrazu, kompozycji krajobrazu i specjalistycznej terminologii – rozważania wprowadzające
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Dissertations of Cultural Landscape Commission / Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society
Data wydania: 2016
ISSN: 2391-5293
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13

Przestrzeń i tożsamość, okolica i otoczenie – z badań nad krajobrazem kulturowym
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2016
Pawłowska, Krystyna; Staniewska, Anna
Social participation in urban planning in Polish cities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Dissertations of Cultural Landscape Commission / Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society
Data wydania: 2014
ISSN: 2391-5293
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Klimkiewicz, Martyna
Sacrum i dźwięk w krajobrazie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Dissertations of Cultural Landscape Commission / Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society
Data wydania: 2013
ISSN: 2391-5293
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Zachariasz, Agata
Sacrum i ogród – wzniosłość i genius loci
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Dissertations of Cultural Landscape Commission / Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society
Data wydania: 2013
ISSN: 1896-1460
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Zachariasz, Agata
Słowo wstępne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Dissertations of Cultural Landscape Commission / Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society
Data wydania: 2013
ISSN: 1896-1460

Cmentarze i ogrody w krajobrazie : o sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2013
Pawłowska, Krystyna
Sacrum w krajobrazie kulturowym Japonii widziane przez polski "filtr percepcyjny"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Dissertations of Cultural Landscape Commission / Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society
Data wydania: 2013
ISSN: 2391-5293
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Pawłowska, Krystyna
Religijne źródła stosunku Japończyków do natury i obraz świąt, obchodów i rytuałów w krajobrazie japońskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Dissertations of Cultural Landscape Commission / Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society
Data wydania: 2013
ISSN: 2391-5293
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Zachariasz, Agata
Przydatność archiwalnych źródeł kartograficznych dla współczesnych badań krajobrazowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Zachariasz, Agata
Święte miejsca związane z przeszłością i dziedzictwem narodowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Zachariasz, Agata
Krajobrazy pamięci wyrazem tożsamości miejsca
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Dąbrowska-Budziło, Krystyna
"Genius Loci" jako potencjalne źródło inspiracji dla kształtowania krajobrazu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Ozimek, Agnieszka; Łabędź, Piotr
Rejestracja panoram widokowych w zakresach pozaspektralnych jako narzędzie oceny atrakcyjności krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego / Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Dissertations of Cultural Landscape Commission / Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society
Data wydania: 2010
ISSN: 2391-5293
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Böhm, Aleksander
Planowanie w obszarach o wysokich walorach krajobrazowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Tarajko-Kowalska, Justyna
W poszukiwaniu inspiracji – kolor w tradycyjnej architekturze wsi polskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Böhm, Aleksander
Między mandatem a partycypacją społeczną
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/