Experimental Thermal and Fluid Science


Wydawca Elsevier
ISSN 0894-1777
e-ISSN 1879-2286
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2014)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Free and forced convection on the outer surface of vertical longitudinally finned tubes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Experimental Thermal and Fluid Science
Data wydania: 2014
ISSN: 0894-1777
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 1.99
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mika, Ł.
Ice slurry flow in a poppet-type flow control valve
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Experimental Thermal and Fluid Science
Data wydania: 2013
ISSN: 0894-1777
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.08
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mika, Łukasz
Pressure loss coefficients of ice slurry in horizontally installed flow dividers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Experimental Thermal and Fluid Science
Data wydania: 2013
ISSN: 0894-1777
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.08
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mika, Ł.
Energy losses of ice slurry in pipe sudden contractions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Experimental Thermal and Fluid Science
Data wydania: 2011
ISSN: 0894-1777
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Melting of ice slurry under forced convection conditions in tubes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Experimental Thermal and Fluid Science
Data wydania: 2008
ISSN: 0894-1777
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/