Experimental Thermal and Fluid Science


Wydawca Elsevier
ISSN 0894-1777
e-ISSN 1879-2286
Impact Factor dla czasopisma 1.595 (od 2012)
2.08 (od 2013)
1.99 (od 2014)
2.128 (od 2015)
2.83 (od 2016)
3.204 (od 2017)
3.493 (od 2018)
3.444 (od 2019)
3.232 (od 2020)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2014)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Free and forced convection on the outer surface of vertical longitudinally finned tubes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Experimental Thermal and Fluid Science
Data wydania: 2014
ISSN: 0894-1777
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 1.99
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mika, Ł.
Ice slurry flow in a poppet-type flow control valve
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Experimental Thermal and Fluid Science
Data wydania: 2013
ISSN: 0894-1777
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.08
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mika, Łukasz
Pressure loss coefficients of ice slurry in horizontally installed flow dividers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Experimental Thermal and Fluid Science
Data wydania: 2013
ISSN: 0894-1777
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.08
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mika, Ł.
Energy losses of ice slurry in pipe sudden contractions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Experimental Thermal and Fluid Science
Data wydania: 2011
ISSN: 0894-1777
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Niezgoda-Żelasko, Beata; Żelasko, Jerzy
Melting of ice slurry under forced convection conditions in tubes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Experimental Thermal and Fluid Science
Data wydania: 2008
ISSN: 0894-1777
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/