Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna


Wydawca Grupa Biooptyki (Katedra Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej. Politechnika Wrocławska)
ISSN 1234-5563
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
12 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Łagan, Sylwia; Kalwarska, Magdalena
Oznaczenie charakterystyk mięśniowych w trakcie ćwiczeń na wioślarzu treningowym z wykorzystaniem systemu pomiarowego MGC PLUS - CATMAN
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Data wydania: 2013
ISSN: 1234-5563
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/