Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna


Wydawca Grupa Biooptyki (Katedra Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej. Politechnika Wrocławska)
ISSN 1234-5563
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Łagan, Sylwia; Kalwarska, Magdalena
Oznaczenie charakterystyk mięśniowych w trakcie ćwiczeń na wioślarzu treningowym z wykorzystaniem systemu pomiarowego MGC PLUS - CATMAN
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Data wydania: 2013
ISSN: 1234-5563
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Impact Factor: 0
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/