Chemistry for Agriculture


Wydawca Czech-Pol Trade
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 8

Kandefer, Stanisław; Olek, Małgorzata; Żukowski, Witold; Baron, Jerzy; Zabagło, Jadwiga
Disposable cellulose packagings – thermal energy recovery through combustion inside a bubbling fluidised bed
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Baron, Jerzy; Olek, Małgorzata; Żukowski, Witold; Kandefer, Stanisław
Thermal utilisation of rubber wastes containing steel elements
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Żelazny, Sylwester; Jarosiński, Andrzej
Influence of heat treatment of the gypsum waste on mechanical properties of anhydrite binders
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2008
Baron, Jerzy; Kandefer, Stanisław; Olek, Malgorzata; Pilawska, Małgorzata; Żukowski, Witold
Small scale biomass incinerator with a bubbling fluidised Bed. II. Combustion of feathers and MBM
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Baron, Jerzy; Żukowski, Witold; Kandefer, Stanisław
Distribution of heavy metals between gas, liquid and solid wastes from sewage sludge combustion
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Fela, Katarzyna; Nowak, Anna K.; Żelazny, Sylwester
Utilization of flotation tailings generated in Zn-Pb ore mining for magnesium sulfate production
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Baron, Jerzy; Olek, Małgorzata; Żukowski, Witold
Optimisation of the thermal utilisation of sewage sludge in an installation with a bubbling fluidised bed reactor
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Baron, Jerzy; Chrupek, Sylwia; Kandefer, Stanisław; Olek, Małgorzata; Pilawska, Małgorzata; Porzuczek, Jan; Wrona, Jan; Żukowski, Witold
Small scale incinerator for biomass, with a bubbling fluidized bed. I. Combustion of sewage sludge
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/