Power Industry : energetyka i przemysł


Wydawca Agencja Promocji Biznesu
ISSN 2084-7165
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Łopata, Stanisław
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach energetycznych w świetle rozporządzeń: obowiązującego i wycofanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Power Industry : energetyka i przemysł
Data wydania: 2014
ISSN: 2084-7165
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
Mika, Łukasz
Zawiesiny lodowe do chłodzenia powietrza w kopalni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Power Industry : energetyka i przemysł
Data wydania: 2013
ISSN: 2084-7165
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/