Electrical Power Quality and Utilisation Journal : EPQU


Wariant tytułu EPQU Journal
Wydawca AGH University of Science and Technology

Lodz University of Technology
ISSN 1896-4672
Uwagi Instytucja sprawcza: Polish Copper Promotion Centre
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
8 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Szromba, Andrzej
Sampled method of active power filter control (Part II)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Electrical Power Quality and Utilisation Journal : EPQU
Data wydania: 2006
ISSN: 1896-4672
Szromba, Andrzej
Sampled method of active power filter control (Part I)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Electrical Power Quality and Utilisation Journal : EPQU
Data wydania: 2005
ISSN: 1896-4672
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/