Ecological Chemistry and Engineering. A = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. A


Wariant tytułu Ecological Chemistry and Engineering A = Chemia i Inżynieria Ekologiczna A
Wydawca Society of Ecological Chemistry and Engineering
ISSN 1898-6188
e-ISSN 2084-4530
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
11 (od 2015)
11 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Gospodarek, Janina; Kołoczek, Henryk; Petryszak, Przemysław; Rusin, Milena
Effect of bioremediation of oil derivatives in soil on Pterostichus sp. (COLEOPTERA, CARABIDAE) occurence
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ecological Chemistry and Engineering. A = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. A
Data wydania: 2013
ISSN: 1898-6188
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Kowarska, Beata; Baron, Jerzy; Żukowski, Witold; Zabagło, Jadwiga; Olek, Małgorzata
Low-emission combustion in a fluidised bed reactor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ecological Chemistry and Engineering. A = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. A
Data wydania: 2012
ISSN: 1898–6188
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/