Zarządzanie Biblioteką = Library Management


Wydawca Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Oficyna Wydawnicza Edward Mitek
ISSN 2081-1004
Uwagi Instytucja sprawcza: Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Homiński, Bartłomiej
Rola wizualnej komunikacji marketingowej w kształtowaniu architektury i wnętrz budynków bibliotek
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zarządzanie Biblioteką = Library Management
Data wydania: 2013
ISSN: 2081-1004
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/