Chemistry of Heterocyclic Compounds


Wydawca Springer
ISSN 0009-3122
e-ISSN 1573-8353
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1605 Chemistry: Organic Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
przejdź  


Publikacje w tym tytule: 20

Jasiński, Radomir; Ríos-Gutiérrez, Mar
Thematic issue "Cycloaddition reactions: recent progress"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2023
ISSN: 1573-8353
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.5
Łapczuk, Agnieszka
The [3+2] cycloaddition reaction as an attractive way for the preparation of nicotine analogs
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2023
ISSN: 0009-3122
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir
On the question of selective protocol for the preparation of juglone via (4+2) cycloaddition involving 3-hydroxypyridazine: DFT mechanistic study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2023
ISSN: 1573-8353
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.5
Kula, Karolina; Sadowski, Mikołaj
Regio- and stereoselectivity of [3+2] cycloaddition reactions between (Z)-1-(anthracen-9-yl)-N-methyl nitrone and analogs of trans-β-nitrostyrene on the basis of MEDT computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2023
ISSN: 1573-8353
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.5
Jasiński, Radomir
Stepwise, zwitterionic course of hetero-Diels–Alder reaction between 1,2,4-triazine molecular systems and 2-cyclopropylidene-1,3-dimethylimidazoline
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2022
ISSN: 1573-8353
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.5
Jasiński, Radomir
On the question of the molecular mechanism of N-nitropyrazole rearrangement
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2020
ISSN: 1573-8353
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.277
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Fryźlewicz, Agnieszka; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Kula, Karolina; Demchuk, Oleg M.; Dresler, Ewa; Jasiński, Radomir
Regio- and stereoselective synthesis of nitrofunctionalized 1,2-oxazolidine analogs of nicotine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2020
ISSN: 1573-8353
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.277
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Jaśkowska, Jolanta; Jasiński, Radomir
The influence of Lewis acid catalyst on the kinetic and molecular mechanism of nitrous acid elimination from 5-nitro-3-phenyl-4,5-dihydroisoxazole: DFT computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2018
ISSN: 1573-8353
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.492
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Żmigrodzka, Magdalena; Dresler, Ewa; Hordyjewicz-Baran, Zofia; Kulesza, Renata; Jasiński, Radomir
A unique example of noncatalyzed [3+2] cycloaddition involving (2E)-3-aryl-2-nitroprop-2-enenitriles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2017
ISSN: 0009-3122
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.201
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Mikulska, M.; Barański, A.
Conjugated nitroalkenes in cycloaddition reactions. 16*. Atypical course of the reaction of α-nitrostyrene with (Z)-C,N-diarylnitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-3122
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.698
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Mikulska, M.; Koifman, O.; Barański, A.
Conjugated nitroalkenes in cycloaddition reactions 18*. Regio- and stereoselectivity of (2+3) cycloaddition reactions between gem-chloronitroethene and (Z)-C,N-diarylnitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-3122
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.698
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Socha, J.; Barański, A.
Conjugated nitroalkenes in cycloaddition reactions. 17*. Mechanism of (2+3) cycloaddition between (E)-3,3,3-trifluoro-1-nitroprop-1-ene and (Z)-N-methyl-C-phenylnitrone in the light of reactivity indices theory and B3LYP/6-31G* calculations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-3122
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.698
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mikulska, M.; Jasiński, R.; Barański, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. 68.* [2+3] cycloaddition of 2-nitro-1-propene to (Z)-C,N-diphenylnitrone relative to AM1 and AM1/COSMO quantum-chemical calculations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2010
ISSN: 0009-3122
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir
The question of the regiodirection of the [2+3] cycloaddition reaction of triphenylnitrone to nitroethene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2009
ISSN: 1573-8353
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Kwiatkowska, M.; Barański, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. 57*. Unexpected results of 3-nitropropene-1 [2+3] cycloaddition to C,C,N-triphenylnitrone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2006
ISSN: 0009-3122
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taborski, V.; Barański, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. XXXVIII. [2+3]-cycloaddition of C,C,N-triphenyl and Z-C,N-diphenyl nitrone to n-dec-1-ene in the light of semiempirical AM-1 calculations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 1998
ISSN: 0009-3122
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Barański, A.; Taborski, W.; Bodura, A. B.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. 36. Kinetics of the [2+3]-cycloaddition of 1-decene to di- and triphenyl nitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 1998
ISSN: 1573-8353
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taborski, W.; Bodura, A.; Baranski, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives 35. Regioselectivity and stereoselectivity of the [2+3]-cycloaddition of phenyl nitrones to 1-decene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 1998
ISSN: 1573-8353
Barański, A.; Mikaya, A. I.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. 23.* Electron impact mass spectrometry of regio- and stereoisomeric diarylnitro-[delta]'2-isoxazolines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 1990
ISSN: 0009-3122
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Barański, A.; Kelarev, V. I.
Synthesis of heterocycles by 1,3-dipolar cycloaddition reactions with the participation of nitroalkenes (review)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 1990
ISSN: 0009-3122
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/