Chemistry of Heterocyclic Compounds


Wydawca Springer
ISSN 0009-3122
e-ISSN 1573-8353
Impact Factor dla czasopisma 0.634 (od 2012)
0.698 (od 2013)
0.621 (od 2014)
0.815 (od 2015)
0.865 (od 2016)
1.201 (od 2017)
1.492 (od 2018)
1.519 (od 2019)
1.277 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1605 Chemistry: Organic Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 13

Jasiński, Radomir
On the question of the molecular mechanism of N-nitropyrazole rearrangement
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2020
ISSN: 1573-8353
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 1.277
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Fryźlewicz, Agnieszka; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Kula, Karolina; Demchuk, Oleg M.; Dresler, Ewa; Jasiński, Radomir
Regio- and stereoselective synthesis of nitrofunctionalized 1,2-oxazolidine analogs of nicotine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2020
ISSN: 1573-8353
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 1.277
Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Jaśkowska, Jolanta; Jasiński, Radomir
The influence of Lewis acid catalyst on the kinetic and molecular mechanism of nitrous acid elimination from 5-nitro-3-phenyl-4,5-dihydroisoxazole: DFT computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2018
ISSN: 1573-8353
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.492
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Żmigrodzka, Magdalena; Dresler, Ewa; Hordyjewicz-Baran, Zofia; Kulesza, Renata; Jasiński, Radomir
A unique example of noncatalyzed [3+2] cycloaddition involving (2E)-3-aryl-2-nitroprop-2-enenitriles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2017
ISSN: 0009-3122
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.201
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Mikulska, M.; Barański, A.
Conjugated nitroalkenes in cycloaddition reactions. 16*. Atypical course of the reaction of α-nitrostyrene with (Z)-C,N-diarylnitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-3122
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.698
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Mikulska, M.; Koifman, O.; Barański, A.
Conjugated nitroalkenes in cycloaddition reactions 18*. Regio- and stereoselectivity of (2+3) cycloaddition reactions between gem-chloronitroethene and (Z)-C,N-diarylnitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-3122
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.698
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Socha, J.; Barański, A.
Conjugated nitroalkenes in cycloaddition reactions. 17*. Mechanism of (2+3) cycloaddition between (E)-3,3,3-trifluoro-1-nitroprop-1-ene and (Z)-N-methyl-C-phenylnitrone in the light of reactivity indices theory and B3LYP/6-31G* calculations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-3122
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.698
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taborski, V.; Barański, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. XXXVIII. [2+3]-cycloaddition of C,C,N-triphenyl and Z-C,N-diphenyl nitrone to n-dec-1-ene in the light of semiempirical AM-1 calculations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2010
Mikulska, M.; Jasiński, R.; Barański, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. 68.* [2+3] cycloaddition of 2-nitro-1-propene to (Z)-C,N-diphenylnitrone relative to AM1 and AM1/COSMO quantum-chemical calculations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2010
Jasiński, Radomir
The question of the regiodirection of the [2+3] cycloaddition reaction of triphenylnitrone to nitroethene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2009
ISSN: 1573-8353
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Kwiatkowska, M.; Barański, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. 57*. Unexpected results of 3-nitropropene-1 [2+3] cycloaddition to C,C,N-triphenylnitrone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 2006
Barański, A.; Taborski, W.; Bodura, A. B.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. 36. Kinetics of the [2+3]-cycloaddition of 1-decene to di- and triphenyl nitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 1998
Taborski, W.; Bodura, A.; Baranski, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives 35. Regioselectivity and stereoselectivity of the [2+3]-cycloaddition of phenyl nitrones to 1-decene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Data wydania: 1998
ISSN: 1573-8353
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/