Piece Przemysłowe & Kotły


Wydawca AXIS MEDIA
ISSN 2082-9833
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
4 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Grądziel, Sławomir; Majewski, Karol
Wpływ spalania biomasy na pracę kotłów energetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Piece Przemysłowe & Kotły
Data wydania: 2013
ISSN: 2082-9833
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Impact Factor: 0
Grądziel, Sławomir
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne kotłów energetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Piece Przemysłowe & Kotły
Data wydania: 2012
ISSN: 2082-9833
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/