Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A, Journal of Power and Energy


Wydawca SAGE Publications
ISSN 0957-6509
e-ISSN 2041-2967
Uwagi Instytucja sprawcza: The Institution of Mechanical Engineers, publikuje SAGE
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2015)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Zima, W.; Dziewa, P.
Modelling of liquid flat-plate solar collector operation in transient states
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A, Journal of Power and Energy
Data wydania: 2011
ISSN: 0957-6509
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, J.; Węglowski, B.; Zima, W.; Duda, P.; Grądziel, S.; Sobota, T.; Cebula, A.; Taler, D.
Computer system for monitoring power boiler operation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A, Journal of Power and Energy
Data wydania: 2008
ISSN: 0957-6509
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zima, W.
Simulation of dynamics of a boiler steam superheater with an attemperator
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A, Journal of Power and Energy
Data wydania: 2006
ISSN: 2041-2967
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/