Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A, Journal of Power and Energy


Wydawca SAGE Publications
ISSN 0957-6509
e-ISSN 2041-2967
Uwagi Instytucja sprawcza: The Institution of Mechanical Engineers, publikuje SAGE
Impact Factor dla czasopisma 0.635 (od 2012)
0.596 (od 2013)
0.645 (od 2014)
0.689 (od 2015)
0.939 (od 2016)
1.022 (od 2017)
1.694 (od 2018)
1.563 (od 2019)
1.882 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2015)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Zima, W.; Dziewa, P.
Modelling of liquid flat-plate solar collector operation in transient states
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A, Journal of Power and Energy
Data wydania: 2011
ISSN: 0957-6509
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Taler, J.; Węglowski, B.; Zima, W.; Duda, P.; Grądziel, S.; Sobota, T.; Cebula, A.; Taler, D.
Computer system for monitoring power boiler operation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A, Journal of Power and Energy
Data wydania: 2008
ISSN: 0957-6509
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zima, W.
Simulation of dynamics of a boiler steam superheater with an attemperator
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A, Journal of Power and Energy
Data wydania: 2006
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/