Problemy Maszyn Roboczych = Engineering Machines Problems


Wariant tytułu Problemy Maszyn Roboczych
Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji
ISSN 1232-9304
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Kozień, Marek S.; Wiciak, Jerzy
Ocena hałasu emitowanego przez elementy poszycia kabin maszyn roboczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Problemy Maszyn Roboczych = Engineering Machines Problems
Data wydania: 2004
ISSN: 1232-9304
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/