Studies in Surface Science and Catalysis


Wydawca Elsevier
ISSN 0167-2991
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Datka, J.; Gil, B.; Vogt, O.; Rakoczy, J.
Cyclohexanol conversion as a test reaction for acid properties of solids - investigation of faujasites, mordenites and MCM-41
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studies in Surface Science and Catalysis
Data wydania: 1999
ISSN: 0167-2991
Datka, J.; Vogt, O.; Rakoczy, J.; Kubacka, A.
Heterogeneity of acid sites in ZSM-5 zeolites and boralites studied by IR spectroscopy and a catalytic method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studies in Surface Science and Catalysis
Data wydania: 1995
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/